Uverejnené dňa 1. decembra 2022

Aktualizované dňa 6. decembra 2022

Národná stránka

Fit pre ekomoduláciu? Ako posúdiť, či sú vaše obaly dobre recyklovateľné.

Čas čítania: 2 Zápisnica, 23 Sekundy

Ekomodulácia upriamuje zvýšenú pozornosť výrobcov na recyklovateľnosť obalov, ktoré uvádzajú do obehu. Tento stimul, na Slovensku vstupujúci do platnosti od januára 2023, finančne motivuje k využívaniu ekologickejších alternatív pri balení výrobkov. Za ťažko recyklovateľné obaly si naopak výrobcovia priplatia. Čo všetko vplýva na recyklovateľnosť obalov? Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako posúdiť recyklovateľnosť vašich obalov už dnes.

 

Výrobcovia môžu už teraz začať s posudzovaním svojich obalov a podniknúť kroky smerujúce k tomu, aby boli v súlade so zásadami obehového hospodárstva. “Ekomodulačná metodika je síce ešte v príprave, už teraz však vieme, aké faktory ovplyvňujú to, či je obal dobre alebo ťažko recyklovateľný,” uvádza Ján Makovník, konateľ konzultačnej spoločnosti RecycleMe.

 

Chcete, aby boli vaše obaly viac udražeľné? Optimalizujte tieto ich vlastnosti:

 

 • Hmotnosť obalu
 • Použité materiály
 • Sfarbenie
 • Dizajn a konštrukcia obalov
 • Oddeliteľnosť jednotlivých častí obalu
 • Použitie lepidla
 • Štítky a etikety
 • Možnosť obal plne vyprázdniť

 

“Hoci je určenie skóre recyklovateľnosti pomerne komplexný proces, všeobecné zásady na zlepšenie recyklovateľnosti obalov sú odborníkom dobre známe. Mnohí výrobcovia už začali s prípravou a prijímajú opatrenia na zlepšenie recyklovateľnosti svojich obalov. Čím skôr tému výrobcovia podchytia, o to skôr budú benefitovať z výhod ekomodulácie v budúcnosti,” uvádza J. Makovník. Okrem toho dodáva, že ruka v ruke so samotným dizajnom a materiálom obalu ide aj jeho triediteľnosť a existencia lokálnej infraštruktúry na recykláciu. “S našimi zákazníkmi pracujeme v oblasti určovania miery recyklovateľnosti obalov a vyvíjame pre nich riešenia, ktoré im prinášajú efektívne výsledky a ekonomický prínos.”

 

Sú vaše obaly FIT pre recykláciu? Takto ich dostanete do formy!

 

Čo rozhodne zvážiť:

 • Materiály s veľmi vysokou recyklovateľnosťou: sklo, PPK, hliník, železné kovy
 • Materiály s vysokými recyklačnými kvótami: PP, PE a priehľadné PET fľaše
 • Mono-materiály
 • Čo najmenšie sfarbenie obalu

 

Čomu sa úplne vyhnúť:

 • Viacvrstvovým a multimateriálovým kombináciám
 • Výplniam a materiálom s odlišnou hustotou
 • Čiernemu sfarbenu na báze sadzí
 • Biologicky odbúrateľným plastom

 

Potrebujete pri posúdení recyklovateľnosti vášho obalu poradiť? Využite medzinárodné know-how skupiny RecycleMe a nechajte tím expertov s bohatými skúsenosťami v oblasti ekomodulácie navrhnúť to najlepšie riešenie pre váš biznis.

 

Národná stránka

Webinár: Nové nariadenie EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

v súvislosti s návrhom nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) očakávame dôležité zmeny, ktoré môžu vo vašej oblasti podnikania predstavovať určité výzvy. Zverejnený návrh nariadenia zahŕňa nové pravidlá pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľný a efektívny obeh zdrojov. Očakávame, že jednotlivé ustanovenia zasiahnu rôzne sektory hospodárstva, vrátane […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Získajte náskok pred konkurenciou – so spoločnosťou RecycleMe a Albertom

Albert pre vás komplexne a prehľadne sumarizuje najdôležitejšie témy uplynulých týždňov. Vznikajú nové požiadavky na označovanie obalov vo Francúzsku? Albert vám pošle aktuálne informácie. Sledujeme nový vývoj v oblasti udržateľného dizajnu obalov v EÚ? Dozviete sa to ako prví. Všetky informácie budete dostávať v pravidelných intervaloch priamo do vášho emailu. Ušetríte si zdĺhavé vyhľadávanie v […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Od 1. januára 2023 potrebujete v Rakúsku splnomocneného zástupcu

Vyvážate tovar do Rakúskej republiky? S účinnosťou od 1. januára 2023 sú spoločnosti, ktoré vyvážajú tovar do Rakúska a nemajú tam sídlo ani pobočku, povinné vymenovať oprávneného zástupcu na nakladanie s opadmi z obalov či jednorazových plastových výrobkov. Splnomocnený zástupca preberá za splnomocniteľa povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a zodpovedá za dodržiavanie rakúskych správnych […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Udržateľné obaly ako kľúč k efektívnemu využívaniu zdrojov životného prostredia

Spoločnosť Plukon posúva štandard recyklovateľnosti obalov svojou „Certify“ certifikáciou v spolupráci s TÜV SÜD/RecycleMe   „Pokiaľ ide o udržateľnosť a spoločensky zodpovedné podnikanie, riadime sa naším odhodlaním podporovať dobré životné podmienky ľudí a zvierat a chrániť ich budúcnosť. Dosiahli sme veľký pokrok, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat a ekologické výrobné postupy, a vo […]

Prečítajte si viac