Uverejnené dňa 3. augusta 2022

Aktualizované dňa 17. novembra 2022

Národná stránka

Novinky spoločnosti

Rozšírená zodpovednosť výrobcu

Reclay patrí v oblasti udržateľnosti k najlepším v Nemecku

Čas čítania: 2 Zápisnica, 20 Sekundy

V štúdii nemeckého Inštitútu pre manažment a ekonomický výskum (IMWF), Deutschland Test a Focus, bol Reclay ocenený v kategórii „Germany’s Best – Sustainability“. V rámci prieskumu boli online spravodajské portály a kanály sociálnych médií hodnotené na základe vopred definovaných hľadaných výrazov. Prieskum skúmal, ktoré spoločnosti a značky boli spomenuté, ako často a aký tón (pozitívny, neutrálny, negatívny) spomínaná zmienka mala. Príslušný víťaz v odvetví potom získal 100 bodov v následnej bodovej škále od 0 do 100, čím sa stanovilo kritérium pre všetky ostatné skúmané spoločnosti v rovnakom odvetví.

 

Skupina Reclay patrí medzi 7 najlepších poradenských spoločností v Nemecku

 

Spoločnosť Reclay sa umiestnila na 7. mieste v sektore „Business Consultants“ so skóre 82. „Po tom, čo sme už minulý rok boli zvolení za trendsettera roka v oblasti podnikového poradenstva, je toto  opätovné ocenenie ďalším potvrdením a uznaním našej inovatívnej činnosti v prostredí (medzi)národného obehového hospodárstva“, s potešením hovorí Raffael A. Fruscio, výkonný riaditeľ skupiny Raan, do ktorej patrí Reclay a RecycleMe. „Bolo to pred niečo viac ako rokom, keď sme outsourcovali naše poradenské služby a založili RecycleMe ako nezávislú poradenskú spoločnosť. Sme veľmi hrdí na skutočnosť, že sme za túto poradenskú službu získali už druhé ocenenie v priebehu prvého roka. Či už spomínaná publikácia v časopise Focus uvádza ako názov spoločnosti Reclay alebo RecycleMe, je pre nás nepodstatné – vnímame to ako mimoriadne pozitívny signál pre smerovanie a angažovanosť celej našej skupiny spoločností.“

 

Fruscio je navyše presvedčený, že umiestnenie skupiny Reclay možno vnímať aj ako pozitívne znamenie hodnoty odvetvia obehového hospodárstva v nemeckej spoločnosti. Keď je spoločnosť, ktorá má svoj pôvod v environmentálnom manažmente a riešeniach v oblasti recyklácie, zaradí do  kategórie s významnými poradenskými spoločnosťami, ako sú Roland Berger, Accenture alebo Boston Consulting, musí to byť symbolom rastúceho významu obehového hospodárstva vo vnímaní verejnosti.       „A práve takéto vnímanie verejnosti náš priemysel potrebuje. Obehové hospodárstvo môže fungovať len spoločne – zákonodarcovia, priemysel a spotrebitelia musia spolupracovať, ak chceme vážne riešiť výzvy, akými sú nedostatok zdrojov a znečistenie životného prostredia. Budeme aj naďalej prispievať svojím dielom a poskytovať naše odborné znalosti a know-how s cieľom prinášať  správne riešenia.”

Uncategorized @sk

Oro a RecycleMe – spolupráca pre lepšiu recyklovateľnosť

Spoločnosť ORO-Produkte Marketing International GmbH ako jeden z popredných dodávateľov v oblasti hygieny, čistoty a čerstvosti vyvíja, vyrába a predáva výrobky pre známe medzinárodné obchodné a priemyselné spoločnosti. Vedenie spoločnosti vždy prikladá veľký význam udržateľnej výrobe a zodpovednému prístupu k našej planéte a prírodným zdrojom. To platí aj pre obaly výrobkov z portfólia ORO – […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Novinka z EÚ: Návrh Smernice o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD)

EÚ zverejnila návrh novely Smernice o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD). Toto nariadenie je kľúčovou súčasťou implementácie Zelenej dohody, a preto má veľký politický význam. Spoločnosti pôsobiace na rôznych trhoch v rámci EÚ sa budú musieť prispôsobiť novým nariadeniam. Vítaná harmonizácia Z hľadiska obsahu nariadenie siaha od požiadaviek na udržateľnosť obalov cez požiadavky na […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Fit pre ekomoduláciu? Ako posúdiť, či sú vaše obaly dobre recyklovateľné.

Ekomodulácia upriamuje zvýšenú pozornosť výrobcov na recyklovateľnosť obalov, ktoré uvádzajú do obehu. Tento stimul, na Slovensku vstupujúci do platnosti od januára 2023, finančne motivuje k využívaniu ekologickejších alternatív pri balení výrobkov. Za ťažko recyklovateľné obaly si naopak výrobcovia priplatia. Čo všetko vplýva na recyklovateľnosť obalov? Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako posúdiť recyklovateľnosť vašich […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Novinky spoločnosti

Reclay preberá FinnLoop

 Reclay ako medzinárodný poskytovateľ služieb v oblasti životného prostredia a likvidácie odpadu prevzal všetky podiely fínskej poradenskej spoločnosti FinnLoop Oy. Len nedávno sa skupine spoločností, do ktorej Reclay patrí, podarilo prevziať aj hlavné časti fínskeho recyklačného systému. Ďalšia profesionalizácia poradenskej činnosti je teraz ďalším strategickým krokom na fínskom trhu.   V minulom roku spoločnosť Reclay […]

Prečítajte si viac