Uverejnené dňa 28. júla 2023

Aktualizované dňa 2. augusta 2023

Medzinárodné

Prípadová štúdia

  1. Recyklačné symboly ako pomôcka pre spotrebiteľov

Medzinárodné požiadavky na označovanie obalov

Čas čítania: 2 minúty, 7 sekúnd

V mnohých krajinách platia prísne predpisy týkajúce sa usmernení o separovaní a likvidácii, ktoré musia byť jasne viditeľne umiestnené na obaloch príslušných výrobkov.

Recyklačné symboly ako pomôcka pre spotrebiteľov

Na rozdiel od rôznych voliteľných, nepovinných symbolov udržateľnosti sú špecifické recyklačné značky, ako napríklad logo Triman s informáciami o triedení vo Francúzsku alebo poznámka o zneškodnení v Taliansku, zakotvené v zákone. Povinné pokyny na zneškodnenie alebo informácie o triedení sa týkajú predovšetkým obalov, ktoré končia v domácnostiach konečných spotrebiteľov. Cieľom týchto opatrení je informovať spotrebiteľov o správnom triedení a zlepšiť recykláciu týchto recyklovateľných materiálov.

Identifikácia a plnenie individuálnych záväzkov

Okrem všeobecných európskych usmernení v rámci smernice EÚ o obaloch existujú často oveľa prísnejšie požiadavky, ktoré je potrebné splniť na úrovni jednotlivých štátov. Naša partnerská spoločnosť RecycleMe poskytuje poradenstvo zahŕňajúce všetky aspekty medzinárodných požiadaviek na označovanie, ktoré môžu vašej spoločnosti v týchto otázkach pomôcť.

Posúdenie a predbežná analýza vašich požiadaviek na označovanie

RecycleMe ponúka služby svojich profesionálov, ktorí na základe individuálne zadaných požiadaviek preskúmajú a zanalyzujú európske a národné právne predpisy s cieľom zistiť, ako sú požiadavky na označovanie upravené na relevantných trhoch. Vo forme analytickej správy vám poskytnú dáta o značkách a označeniach špecifických pre jednotlivé krajiny – vždy prispôsobených vášmu sortimentu obalov.

Individuálna analýza obalov a informácie o požiadavkách na označovanie

Základom pre definovanie vašich požiadaviek na označovanie je podrobná analýza obalov. Preskúmame vaše obaly a zistíme, na ktoré z nich sa vzťahujú relevantné požiadavky. Preveríme, ako sú upravené príslušné legislatívne požiadavky a nezáväzné odporúčania z hľadiska označovania, umiestnenia a veľkosti symbolu, výnimiek atď. Výsledky predložíme vo forme písomnej správy alebo v rámci osobného rozhovoru. Radi vyhovieme vašim zadaniam, ak nás oslovíte.

Kontaktujte nás pre individuálnu ponuku!

Národná stránka

Dizajn pre recykláciu

Európska komisia zverejnila nové pravidlá používania recyklovaného plastu v obaloch na potraviny 

V záujme zvýšenia miery recyklácie by sa mal recyklovaný plast  v budúcnosti používať aj na balenie potravín. Z tohto dôvodu Európska komisia prijala nové predpisy. Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1616 o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami nadobudol účinnosť 10. októbra 2022 a zrušil nariadenie Komisie  č. 282/2008.   Nové nariadenie  stanovuje […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Ktoré požiadavky na označovanie musím ako výrobca vo Francúzsku dodržiavať?

Odborníci zo spoločnosti RecycleMe majú odpoveď! Spoločnosti uvádzajúce na trh vo Francúzsku výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV), musia vopred riešiť súlad s požiadavkami na označovanie špecifickými pre danú krajinu. Nie je to vždy také jednoduché, pretože v závislosti od výrobku alebo obalu a jeho vlastností (napr. materiál, klasifikácia, oddeliteľnosť atď.) sa […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Novinky spoločnosti

Materská skupina spoločnosti RecycleMe získala podiel vo Finnish Plastic Recycling

Skupina Raan Group so sídlom v nemeckom Herborne vlastní 25,8%-ný podiel vo fínskom systéme recyklácie plastov. Zámerom Raan Group je rozširovať svoje medzinárodné portfólio a posunúť aktivity systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo Fínsku nad rámec plastových odpadov a obsiahnuť aj ostatné obalové materiály. Skupina Raan, pod ktorú patrí napríklad aj RecycleMe Slovakia, je medzinárodným poskytovateľom […]

Prečítajte si viac