complyMe

V súlade s legislatívou

Rozumieme vašim povinnostiam. Pomôžeme vám lepšie pochopiť a splniť si vaše medzinárodné povinnosti týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Vďaka tomu sa vy môžete sústrediť na svoju hlavnú činnosť.

Postaráme sa o vaše povinnosti

Využite naše služby Analyze, Operate, Audit a Academy

Sme pre vás tým správnym partnerom, pokiaľ ide o pochopenie aktuálnej legislatívy  týkajúcej sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov a následné prispôsobenie vašich procesov týmto požiadavkám. Vykonáme pre vás priebežné analýzy, ale popritom aj sami podnikneme ďalšie aktívne kroky.

Prostredníctvom nasledujúcich modulov budete mať vždy prehľad o plnení svojich záväzkov v súlade s legislatívou.

 

 

Výhody systému complyMe

Všetko z jedného zdroja vďaka riešeniu „všetko v jednom“

Poradenstvo v oblasti dodržiavania (medzi)národných legislatívnych požiadaviek

 

 

Prehľad vašich povinností v oblasti RZV

 

 

Transparentné uvádzanie údajov o vašich obaloch

Medzinárodné know-how a sieť partnerov

Webová platforma na hodnotenie vašich výrobkov

Viac o našich produktoch

Analyze

Analýza obalov podľa platnej legislatívy

Preskúmame vaše povinnosti týkajúce sa RZV. Poskytneme vám poradenstvo formou analýzy vašich výrobkov a obalov a vypracujeme klasifikáciu v súlade s aktuálnou právnou úpravou. Taktiež sa zaoberáme vážením vašich obalov a klasifikáciou WEEE a ďalších kategórií produktov.

Operate

Komplexná podpora pri plnení ohlasovacích povinností

Koordinujeme zber údajov, ktoré sa majú ohlasovať a pomôžeme vám s ich spracovaním do požadovaných hlásení.  Vďaka tomu budete mať prehľad o svojich konsolidovaných ročných množstvách v digitálnej forme a taktiež máte možnosť  využiť službu pripomienkovania nadchádzajúcich termínov oznamovacích povinností.

Audit

Poradenstvo v súvislosti s pravidelnými auditmi

Spoločnostiam pôsobiacim na nemeckom trhu poradíme v otázkach pravidelných auditov. Zabezpečíme koordináciu prípravných a následných prác v súvislosti s dokumentmi a v prípade vášho záujmu sa osobne zúčastníme auditu vo vašich priestoroch.

Academy

Semináre a prednášky na tému rozšírenej zodpovednosti výrobcov

Ponúkame exkluzívne školenia pre vaše tímy v  oblasti RZV , ako aj prednášky (tzv. Trend talks) a informácie z prvej ruky o zmenách v legislatíve, samozrejme, všetko prispôsobené vašim individuálnym potrebám podľa sortimentu vašich výrobkov.

Ďalšie produkty

S nadšením vyvíjame riešenia na mieru vašim individuálnym požiadavkám. Viac informácií o našich ďalších produktoch nájdete tu.

Sledujeme vývoj na svetovom trhu a prinášame vám odborné poradenstvo v recyklovateľnosti vašich obalov a taktiež v oblasti používania a nakladania s recyklovanými materiálmi.

V mnohých projektoch a iniciatívach sa venujeme inovatívnym a digitálnym riešeniam s cieľom dosiahnuť udržateľné životné prostredie a fungujúce obehové hospodárstvo.

Contact, Notizblock und Füller, notepad and fountain pen

Napíšte nám

Radi vás spoznáme

Presvedčili sme vás o našich hodnotách a službách? V tom prípade nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo nám jednoducho zavolajte. Budeme radi, ak sa nám ozvete!

Vytvorme spoločne udržateľnejšiu budúcnosť!