circulate

Complete the cycle

Našimi poradenskými službami pomáhame vytvoriť fungujúce obehové hospodárstvo. S nami budete vždy informovaní a dosiahnete tak najlepšie možné výsledky pri optimalizácii vašich obalov.

Naše circulate produkty

…všetko okolo dizajnu obalov so službami circulate°insights, certify a circulate°optimize.

 

V súčasnosti sú udržateľné a ekologické obaly dôležitejšie ako kedykoľvek predtým a preto sme si dali za cieľ ich optimalizáciu s ohľadom na aktuálne požiadavky. Zároveň vám prinášame prehľad o súčasných trendoch a dianí na trhu v oblasti  obehového hospodárstva. Vďaka nasledujúcim modulom circulate dostanete kompletné poradenstvo vo všetkých aspektoch vašich obalov. Tu nájdete prístup k nášmu nástroju na jednoduché digitálne posúdenie recyklovateľnosti vašich obalov:

circulate°insights

certify

v spolupráci s TÜV SÜD

Nechajte si potvrdiť dobré výsledky recyklovateľnosti vašich obalov dodatočným oficiálnym certifikátom od nášho spolupracujúceho partnera TÜV SÜD.  S certifikátom získate dôkaz o plnení štandardných a zákonných požiadaviek v rámci auditu vašich výrobných procesov. Navyše môžu vaše obaly získať aj certifikačnú značku.

Pokročilá certifikácia vašich obalov

circulate°optimize

Analýza a optimalizácia vašich obalov

Chcete posúdiť recyklovateľnosť svojich obalov a objaviť potenciál na optimalizáciu? Circulate°optimize vám poskytne správne odpovede na vaše individuálne otázky. Vďaka našim  službám expert a expert+ dokážeme vytvoriť digitálne dvojča príslušného obalu na analýzu alebo dokonca vykonať praktické testy triedenia na triediacej linke.

Spoločne sa postaráme o to, aby vaše obaly zostali v obehu.

circulate°optimize

Analysis and optimisation of your packaging

Do you want to assess the recyclability of your packaging and discover optimisation potential? circulate°optimize will provide you with the right answers to your individual questions. With our expert and expert+ services, we can create a digital twin of the respective packaging for analysis or even carry out practical sorting tests in sorting systems.

Together, we ensure that your packaging stays in circulation.

expert

With expert, you receive a detailed and comprehensive packaging assessment based on the minimum standard of the Central Agency Packaging Register (ZSVR), which is carried out by our experts. We record all packaging components in detail and convert these into a digital twin. We communicate clear results in easy-to-understand reports and certificates.

expert+

With expert+ we take the step from theory into practice. Thanks to our excellent network, we have access to sorting systems where we can carry out individual detection and sorting tests with your packaging. This completes our services relating to the practical recyclability of your packaging. expert+ also includes comprehensive reports, of course.

Ďalšie produkty

S nadšením vyvíjame riešenia na mieru pre vaše individuálne potreby. Viac informácií o našich ďalších produktoch nájdete tu.

complyMe Logo

So službou complyMe vás podporujeme pri plnení vašich povinností týkajúcich sa rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Vďaka digitálnym a inovatívnym prístupom sa zapájame do veľkého množstva projektov a iniciatív pre udržateľné a fungujúce obehového hospodárstvo.

Contact, Notizblock und Füller, notepad and fountain pen