Tiráž

RecycleMe s.r.o.

Prevádzkovateľ:

RecycleMe s.r.o.

Digital Park III.
Einsteinova 19
851 01 Bratislava
Slovensko

IČO: +421 (0) 2 434 221 51

Email: contact.sk@recycleme.eco

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro., vložka č. 35811/B

IČO: 36332852, IČ DPH: SK2021785733

konatelia: Mag. Christian Abl, Jordan Mandalov

 

Key Visual RecycleMe

Informácie v súlade s § 36 zákona o riešení spotrebiteľských sporov (VSBG)

Spoločnosť RecycleMe nie je ochotná ani povinná zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou komisiou. Na platformu EÚ pre riešenie sporov online sa môžete dostať prostredníctvom tohto odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.