RecycleNews

Vďaka našim RecycleNews nepremeškáte žiadne informácie. Prinášame vám aktuality k témam, ktoré sa nás týkajú a sú pre nás dôležité.

 

Buďte informovaní

Naším poslaním je zdieľať naše vedomosti a odovzdávať naše know-how našim zákazníkom s cieľom uzatvárať cirkulárne slučky na globálnej úrovni. Prostredníctvom RecycleNews vám poskytujeme informácie o aktuálnych témach v odvetví a umožňujeme vám nahliadnuť do „kuchyne“ RecycleMe.

 

K implementácii udržateľného zmýšľania a opatrení musíme vytvárať spoločné povedomie.

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Nextrend uzatvára celý cyklus s RecycleMe

Spoločnosť Nextrend GmbH ako medzinárodný dodávateľ kúpeľňového zariadenia je subjektom, ktorého sa týka množstvo zákonných požiadaviek v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV). V záujme optimálneho zabezpečenia rozvoja distribúcie produktov Nextrend je nevyhnutné efektívne riadenie monitorovania a spracovania požiadaviek RZV. Spoločnosť má prostredníctvom RecycleMe a Reclay zabezpečenú komplexnú podporu v oblasti recyklácie, nakladania s odpadmi z obalov a […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Medzinárodné požiadavky na označovanie obalov

V mnohých krajinách platia prísne predpisy týkajúce sa usmernení o separovaní a likvidácii, ktoré musia byť jasne viditeľne umiestnené na obaloch príslušných výrobkov. Recyklačné symboly ako pomôcka pre spotrebiteľov Na rozdiel od rôznych voliteľných, nepovinných symbolov udržateľnosti sú špecifické recyklačné značky, ako napríklad logo Triman s informáciami o triedení vo Francúzsku alebo poznámka o zneškodnení […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Webinár: Nové nariadenie EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

v súvislosti s návrhom nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) očakávame dôležité zmeny, ktoré môžu vo vašej oblasti podnikania predstavovať určité výzvy. Zverejnený návrh nariadenia zahŕňa nové pravidlá pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľný a efektívny obeh zdrojov. Očakávame, že jednotlivé ustanovenia zasiahnu rôzne sektory hospodárstva, vrátane […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Získajte náskok pred konkurenciou – so spoločnosťou RecycleMe a Albertom

Albert pre vás komplexne a prehľadne sumarizuje najdôležitejšie témy uplynulých týždňov. Vznikajú nové požiadavky na označovanie obalov vo Francúzsku? Albert vám pošle aktuálne informácie. Sledujeme nový vývoj v oblasti udržateľného dizajnu obalov v EÚ? Dozviete sa to ako prví. Všetky informácie budete dostávať v pravidelných intervaloch priamo do vášho emailu. Ušetríte si zdĺhavé vyhľadávanie v […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Od 1. januára 2023 potrebujete v Rakúsku splnomocneného zástupcu

Vyvážate tovar do Rakúskej republiky? S účinnosťou od 1. januára 2023 sú spoločnosti, ktoré vyvážajú tovar do Rakúska a nemajú tam sídlo ani pobočku, povinné vymenovať oprávneného zástupcu na nakladanie s opadmi z obalov či jednorazových plastových výrobkov. Splnomocnený zástupca preberá za splnomocniteľa povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a zodpovedá za dodržiavanie rakúskych správnych […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Udržateľné obaly ako kľúč k efektívnemu využívaniu zdrojov životného prostredia

Spoločnosť Plukon posúva štandard recyklovateľnosti obalov svojou „Certify“ certifikáciou v spolupráci s TÜV SÜD/RecycleMe   „Pokiaľ ide o udržateľnosť a spoločensky zodpovedné podnikanie, riadime sa naším odhodlaním podporovať dobré životné podmienky ľudí a zvierat a chrániť ich budúcnosť. Dosiahli sme veľký pokrok, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat a ekologické výrobné postupy, a vo […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

rozhovor

Duni & RMe: Dôvera je založená na dlhoročnej spolupráci

Skupina Duni sa už mnoho rokov spolieha na know-how spoločnosti RecycleMe. Ako jedného z popredných dodávateľov udržateľných a inovatívnych konceptov pre sektor stolovania a donášky jedla, ovplyvňujú túto spoločnosť mnohé právne zmeny v dôsledku nadobudnutia účinnosti smernice o plastoch na jedno použitie. V rozhovore s výkonnou riaditeľkou spoločnosti RecycleMe Sabrinou Goebel hovorí Erik Lindroth, riaditeľ […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Novinky spoločnosti

RecycleMe spúšťa bezplatný nástroj na posúdenie recyklovateľnosti

Medzinárodne pôsobiaca poradenská spoločnosť RecycleMe uviedla na slovenský trh svoj online nástroj „Circulate Easy“. Používatelia nástroja môžu v niekoľkých jednoduchých krokoch vykonať posúdenie a vyhodnotenie recyklovateľnosti svojich obalov. Nástroj je bezplatný a pomôže výrobcom a distribútorom obalov lepšie pochopiť obehovosť ich obalov a odhaliť potenciál pre optimalizáciu. RecycleMe je súčasťou skupiny spoločností RAAN, do ktorej […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Oro a RecycleMe – spolupráca pre lepšiu recyklovateľnosť

Spoločnosť ORO-Produkte Marketing International GmbH ako jeden z popredných dodávateľov v oblasti hygieny, čistoty a čerstvosti vyvíja, vyrába a predáva výrobky pre známe medzinárodné obchodné a priemyselné spoločnosti. Vedenie spoločnosti vždy prikladá veľký význam udržateľnej výrobe a zodpovednému prístupu k našej planéte a prírodným zdrojom. To platí aj pre obaly výrobkov z portfólia ORO – […]

Prečítajte si viac

Buďte informovaní

Chcete mať istotu, že vám neuniknú žiadne ďalšie informácie?

Prihláste sa teraz na odber RecycleNews a uistite sa, že vám už neunikne žiadna informácia o RecycleMe. Budeme vás informovať o všetkých zaujímavých novinkách v oblasti obehového hospodárstva.