Nextrend uzatvára celý cyklus s RecycleMe

Čas čítania: 5 minúty, 11 sekúnd

Spoločnosť Nextrend GmbH ako medzinárodný dodávateľ kúpeľňového zariadenia je subjektom, ktorého sa týka množstvo zákonných požiadaviek v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV). V záujme optimálneho zabezpečenia rozvoja distribúcie produktov Nextrend je nevyhnutné efektívne riadenie monitorovania a spracovania požiadaviek RZV. Spoločnosť má prostredníctvom RecycleMe a Reclay zabezpečenú komplexnú podporu v oblasti recyklácie, nakladania s odpadmi z obalov a zodpovednosti výrobcov.

 

Výzva: RZV ako rozhodujúci faktor úspechu

Pre spoločnosti, akou je Nextrend, nie je jednoduché zabezpečiť komplexnú, bezproblémovú cezhraničnú distribúciu výrobkov. Zákonné požiadavky, ako napríklad povinnosť podávať hlásenia o množstve obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh, registračné povinnosti v organizáciách zodpovednosti výrobcov (OZV) v príslušných krajinách alebo zákonom predpísané označovanie, predstavujú ešte väčšiu výzvu, najmä pre stredne veľké spoločnosti.

Ak online trhoviská dodržiavajú plnenie týchto požiadaviek aj pre predajcov a v najhoršom prípade aj obmedzujú predajné aktivity predajcu pre jednotlivé krajiny, stáva sa rozšírená zodpovednosť výrobcov rozhodujúcim faktorom úspechu.

 

Riešenie: Medzinárodné know-how RecycleMe a Reclay

V takomto prípade majú výrobcovia ako Nextrend len dve možnosti: Buď sa potrebné odborné znalosti nadobudnú interne, alebo sa hľadá spoľahlivý poskytovateľ služieb. Vďaka viac ako 20 rokom skúseností v oblasti medzinárodnej zodpovednosti výrobcov má skupina spoločností okolo RecycleMe unikátne portfólio týkajúce sa analýzy a spracovania povinností RZV.

 

Nextrend – kúpeľňové zariadenie na najvyššej úrovni

Spoločnosť Nextrend GmbH vyrába a predáva voľne stojace vane, sprchové kúty, ako aj kúpeľňový nábytok a sanitárnu keramiku v špecializovanej maloobchodnej kvalite pod značkou BERNSTEIN. So svojím vlastným internetovým obchodom „BERNSTEIN-Badshop“ je spoločnosť Nextrend jedným z popredných internetových dodávateľov v oblasti kúpeľňového príslušenstva.

Ako súčasť globálnej skupiny Duravit Group zamestnáva Nextrend v Nemecku viac ako 120 ľudí a za posledné desaťročie uspokojil zákazníkov viac ako 170 000 vaňami, viac ako 350 000 sprchovými kútmi a viac ako 140 000 kusmi kúpeľňového nábytku.

 

Zodpovedné riadenie obalov s Reclay

Pre spoločnosť takejto veľkosti je myšlienka udržateľnosti a vlastnej zodpovednosti voči životnému prostrediu a spoločnosti ústredným bodom rozvoja podnikania.

Spoločnosť Nextrend si už niekoľko rokov plní svoje povinnosti za vyhradené výrobky, ktoré na nemecký trh uvádza prostredníctvom OZV Reclay. Ako organizácia zodpovednosti výrobcov spoločne so svojou sesterskou spoločnosťou RecycleMe zabezpečuje Reclay pre svojich zákazníkov zber, triedenie a následnú recykláciu obalov. Vďaka tomu dokážu zachovať obaly v obehu a tým šetriť dôležité prírodné zdroje.

 

Zodpovednosť výrobcu presahuje rámec legislatívnych povinností

Rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa v posledných mesiacoch dostáva čoraz viac pozornosti. Legislatíva je čoraz komplexnejšia a prísnejšia. Registrácia v OZV akou je Reclay, už nie je jedinou požiadavkou spoločnosti Nextrend.

„Naše výrobky predávame nielen v Nemecku, ale aj v iných krajinách, ako je Francúzsko alebo Rakúsko – na tento účel využívame okrem iného online trhoviská, ako je Amazon,“ informuje Dennis Greuling, výkonný riaditeľ spoločnosti Nextrend. „Tieto trhoviská nás kontaktovali už v minulosti. Na to, aby sme mohli naše výrobky na týchto platformách naďalej ponúkať, je potrebné zabezpečiť registračné čísla a certifikáty pre jednotlivé krajiny.“ V rámci úvodnej konzultácie s odborníkmi zo spoločnosti RecycleMe boli tieto nové požiadavky prediskutované a bola analyzovaná individuálna situácia spoločnosti Nextrend.

„Naším cieľom je porozumieť konkrétnemu prípadu každého nášho zákazníka tak, aby sme mu mohli navrhnúť tie najvhodnejšie riešenia,“ vysvetľuje Florian Wagner, manažér pre cirkuláciu v spoločnosti RecycleMe. „V rámci predprípravnej fázy – pre-check – analyzujeme, ktoré právne požiadavky sú pre našich zákazníkov skutočne relevantné. Je potrebné plniť povinnosti v rámci RZV len za obaly alebo, ako napríklad vo Francúzsku, aj na mnohé iné kategórie výrobkov? V ďalšom procese nášho poradenstva sledujeme vývoj na rôznych trhoch, aby sme v prípade zmien mohli okamžite reagovať.“

 

Nextrend uzatvára celý cyklus

“Spolupráca s týmto zákazníkom veľmi jasne dokazuje, ako dokážeme službami našej skupiny spoločností pokryť celý cyklus,“ pokračuje Wagner. “Reclay pôsobí v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov a plní vyhradené povinnosti za výrobcov v mnohých krajinách sveta. V spoločnosti RecycleMe sa staráme o potrebné ohlasovania, registrácie a legislatívne zmeny.“

To zahŕňa napríklad precízny zber a dokumentáciu údajov o obaloch a výrobkoch. Tieto informácie sa zaznamenávajú v rámci analýzy materiálov a kmeňových dát a tvoria potrebný základ pre správne vykazovanie množstiev uvedených na trh. Kontrola technických špecifikácií správneho označovania obalov alebo výrobkov je taktiež jednou zo služieb ponúkaných spoločnosťou RecycleMe.

 

Kontinuálna spolupráca v rámci medzinárodného obehového hospodárstva

“ „Služby spoločností RecycleMe a Reclay nám poskytujú dobrý základ na efektívne zosúladenie našich procesov s právnymi požiadavkami,“ opisuje spoluprácu Greuling. „Na praktických seminároch si vymieňame poznatky a skúsenosti a diskutujeme o našich aktuálnych výzvach – takto vždy konáme v súlade so zákonom a plníme si svoju zodpovednosť.“

Národná stránka

Dizajn pre recykláciu

Európska komisia zverejnila nové pravidlá používania recyklovaného plastu v obaloch na potraviny 

V záujme zvýšenia miery recyklácie by sa mal recyklovaný plast  v budúcnosti používať aj na balenie potravín. Z tohto dôvodu Európska komisia prijala nové predpisy. Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1616 o materiáloch a predmetoch z recyklovaného plastu určených na styk s potravinami nadobudol účinnosť 10. októbra 2022 a zrušil nariadenie Komisie  č. 282/2008.   Nové nariadenie  stanovuje […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Ktoré požiadavky na označovanie musím ako výrobca vo Francúzsku dodržiavať?

Odborníci zo spoločnosti RecycleMe majú odpoveď! Spoločnosti uvádzajúce na trh vo Francúzsku výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV), musia vopred riešiť súlad s požiadavkami na označovanie špecifickými pre danú krajinu. Nie je to vždy také jednoduché, pretože v závislosti od výrobku alebo obalu a jeho vlastností (napr. materiál, klasifikácia, oddeliteľnosť atď.) sa […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Novinky spoločnosti

Materská skupina spoločnosti RecycleMe získala podiel vo Finnish Plastic Recycling

Skupina Raan Group so sídlom v nemeckom Herborne vlastní 25,8%-ný podiel vo fínskom systéme recyklácie plastov. Zámerom Raan Group je rozširovať svoje medzinárodné portfólio a posunúť aktivity systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov vo Fínsku nad rámec plastových odpadov a obsiahnuť aj ostatné obalové materiály. Skupina Raan, pod ktorú patrí napríklad aj RecycleMe Slovakia, je medzinárodným poskytovateľom […]

Prečítajte si viac