Uverejnené dňa 12. mája 2023

Národná stránka

Webinár: Nové nariadenie EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

Čas čítania: 1 Minúta, 43 sekúnd

v súvislosti s návrhom nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) očakávame dôležité zmeny, ktoré môžu vo vašej oblasti podnikania predstavovať určité výzvy. Zverejnený návrh nariadenia zahŕňa nové pravidlá pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľný a efektívny obeh zdrojov. Očakávame, že jednotlivé ustanovenia zasiahnu rôzne sektory hospodárstva, vrátane výroby, obchodu a odpadového hospodárstva, a budú mať výrazný vplyv na vaše podnikanie.
Včasné informácie – kľúč k väčšej konkurencieschopnosti

Ján Makovník, odborník na cirkulárnu ekonomiku a generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti RecycleMe na Slovensku Vám v exkluzívnom online webinári vysvetlí, na ktoré požiadavky sa môžete pripraviť už teraz a vďaka ktorým strategickým krokom budete v predstihu pred vašou konkurenciou.

Zaregistrujte sa a zabezpečte si účasť už teraz !

Na našom webinári získate dôležité poznatky priamo z trhu:

 

Špecifikácie v oblasti dizajnu pre recykláciu

Povinné kvóty na používanie recyklovaného materiálu v plastových obaloch

Nové výzvy v oblasti označovania obalov

 

O týchto a ďalších témach budú diskutovať odborníci z praxe – Ján Makovník, konateľ spoločnosti RecycleMe a Barbara Krauss, odborníčka na obehové hospodárstvo z Nemecka. Zabezpečte si miesto na exkluzívnom online-webinári, kde bude priestor aj na vaše otázky.

 

Kedy? 

Kde?

31.5.2023, 10:00 – 11:00 hod. Online-webinár, účastnícky poplatok 30 €
 

Využite túto príležitosť a zaregistrujte sa najneskôr do 18. mája 2023 na uvedenom linku! Po registrácii Vám bude vystavená a odoslaná faktúra, po jej uhradení Vám zašleme link na webinár

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho webinára, neváhajte nás kontaktovať na adrese contact.sk@recycleme.eco.

 

 

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Nextrend uzatvára celý cyklus s RecycleMe

Spoločnosť Nextrend GmbH ako medzinárodný dodávateľ kúpeľňového zariadenia je subjektom, ktorého sa týka množstvo zákonných požiadaviek v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV). V záujme optimálneho zabezpečenia rozvoja distribúcie produktov Nextrend je nevyhnutné efektívne riadenie monitorovania a spracovania požiadaviek RZV. Spoločnosť má prostredníctvom RecycleMe a Reclay zabezpečenú komplexnú podporu v oblasti recyklácie, nakladania s odpadmi z obalov a […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Medzinárodné požiadavky na označovanie obalov

V mnohých krajinách platia prísne predpisy týkajúce sa usmernení o separovaní a likvidácii, ktoré musia byť jasne viditeľne umiestnené na obaloch príslušných výrobkov. Recyklačné symboly ako pomôcka pre spotrebiteľov Na rozdiel od rôznych voliteľných, nepovinných symbolov udržateľnosti sú špecifické recyklačné značky, ako napríklad logo Triman s informáciami o triedení vo Francúzsku alebo poznámka o zneškodnení […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Získajte náskok pred konkurenciou – so spoločnosťou RecycleMe a Albertom

Albert pre vás komplexne a prehľadne sumarizuje najdôležitejšie témy uplynulých týždňov. Vznikajú nové požiadavky na označovanie obalov vo Francúzsku? Albert vám pošle aktuálne informácie. Sledujeme nový vývoj v oblasti udržateľného dizajnu obalov v EÚ? Dozviete sa to ako prví. Všetky informácie budete dostávať v pravidelných intervaloch priamo do vášho emailu. Ušetríte si zdĺhavé vyhľadávanie v […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Od 1. januára 2023 potrebujete v Rakúsku splnomocneného zástupcu

Vyvážate tovar do Rakúskej republiky? S účinnosťou od 1. januára 2023 sú spoločnosti, ktoré vyvážajú tovar do Rakúska a nemajú tam sídlo ani pobočku, povinné vymenovať oprávneného zástupcu na nakladanie s opadmi z obalov či jednorazových plastových výrobkov. Splnomocnený zástupca preberá za splnomocniteľa povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a zodpovedá za dodržiavanie rakúskych správnych […]

Prečítajte si viac