Uverejnené dňa 1. decembra 2022

Aktualizované dňa 6. decembra 2022

Medzinárodné

Novinka z EÚ: Návrh Smernice o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD)

Čas čítania: 1 Minúta, 29 sekúnd

EÚ zverejnila návrh novely Smernice o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD). Toto nariadenie je kľúčovou súčasťou implementácie Zelenej dohody, a preto má veľký politický význam. Spoločnosti pôsobiace na rôznych trhoch v rámci EÚ sa budú musieť prispôsobiť novým nariadeniam.

Vítaná harmonizácia

Z hľadiska obsahu nariadenie siaha od požiadaviek na udržateľnosť obalov cez požiadavky na označovanie a informovanie až po povinnosti určené samotným členským štátom vrátane zriadenia registračných orgánov v celej EÚ.

Aj keď základná myšlienka harmonizácie je vítaná a z dlhodobého hľadiska by mohla znížiť komplexnosť tejto problematiky, pre podnikateľské subjekty zostáva takmer nemožnou úlohou sledovať vývoj právnych predpisov a všetky trendy v tejto oblasti.

Špecifikované recyklačné kritériá pre obaly a predpísané minimálne percentá recyklátov v obaloch budú naďalej predstavovať výzvy pre výrobcov a distribútorov.

Medzinárodné a moderné – obehové hospodárstvo s RecycleMe

Spoločnosti sa chcú sústrediť predovšetkým na jednu vec: vlastné kľúčové kompetencie, ktoré by mali viesť k ich hospodárskemu úspechu. RecycleMe ponúka komplexné poradenské služby a podporuje spoločnosti pri plnení ich povinností, aby sa tieto mohli plne koncentrovať na svoje podnikanie.

Náš tím medzinárodných odborníkov pozná všetky trendy a vývoj v tejto oblasti a podporuje spoločnosti v tom, aby sa vyhli prísnym sankciám a zabezpečili si rozhodujúce konkurenčné výhody. Spolu s našimi zákazníkmi tak významne prispievame k modernému a globálnemu obehovému hospodárstvu.

 

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Nextrend uzatvára celý cyklus s RecycleMe

Spoločnosť Nextrend GmbH ako medzinárodný dodávateľ kúpeľňového zariadenia je subjektom, ktorého sa týka množstvo zákonných požiadaviek v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV). V záujme optimálneho zabezpečenia rozvoja distribúcie produktov Nextrend je nevyhnutné efektívne riadenie monitorovania a spracovania požiadaviek RZV. Spoločnosť má prostredníctvom RecycleMe a Reclay zabezpečenú komplexnú podporu v oblasti recyklácie, nakladania s odpadmi z obalov a […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Medzinárodné požiadavky na označovanie obalov

V mnohých krajinách platia prísne predpisy týkajúce sa usmernení o separovaní a likvidácii, ktoré musia byť jasne viditeľne umiestnené na obaloch príslušných výrobkov. Recyklačné symboly ako pomôcka pre spotrebiteľov Na rozdiel od rôznych voliteľných, nepovinných symbolov udržateľnosti sú špecifické recyklačné značky, ako napríklad logo Triman s informáciami o triedení vo Francúzsku alebo poznámka o zneškodnení […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Webinár: Nové nariadenie EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

v súvislosti s návrhom nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) očakávame dôležité zmeny, ktoré môžu vo vašej oblasti podnikania predstavovať určité výzvy. Zverejnený návrh nariadenia zahŕňa nové pravidlá pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľný a efektívny obeh zdrojov. Očakávame, že jednotlivé ustanovenia zasiahnu rôzne sektory hospodárstva, vrátane […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Získajte náskok pred konkurenciou – so spoločnosťou RecycleMe a Albertom

Albert pre vás komplexne a prehľadne sumarizuje najdôležitejšie témy uplynulých týždňov. Vznikajú nové požiadavky na označovanie obalov vo Francúzsku? Albert vám pošle aktuálne informácie. Sledujeme nový vývoj v oblasti udržateľného dizajnu obalov v EÚ? Dozviete sa to ako prví. Všetky informácie budete dostávať v pravidelných intervaloch priamo do vášho emailu. Ušetríte si zdĺhavé vyhľadávanie v […]

Prečítajte si viac