Uverejnené dňa 1. decembra 2022

Aktualizované dňa 6. decembra 2022

Medzinárodné

Novinka z EÚ: Návrh Smernice o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD)

Čas čítania: 1 Minúta, 29 Sekundy

EÚ zverejnila návrh novely Smernice o obaloch a odpadoch z obalov (PPWD). Toto nariadenie je kľúčovou súčasťou implementácie Zelenej dohody, a preto má veľký politický význam. Spoločnosti pôsobiace na rôznych trhoch v rámci EÚ sa budú musieť prispôsobiť novým nariadeniam.

Vítaná harmonizácia

Z hľadiska obsahu nariadenie siaha od požiadaviek na udržateľnosť obalov cez požiadavky na označovanie a informovanie až po povinnosti určené samotným členským štátom vrátane zriadenia registračných orgánov v celej EÚ.

Aj keď základná myšlienka harmonizácie je vítaná a z dlhodobého hľadiska by mohla znížiť komplexnosť tejto problematiky, pre podnikateľské subjekty zostáva takmer nemožnou úlohou sledovať vývoj právnych predpisov a všetky trendy v tejto oblasti.

Špecifikované recyklačné kritériá pre obaly a predpísané minimálne percentá recyklátov v obaloch budú naďalej predstavovať výzvy pre výrobcov a distribútorov.

Medzinárodné a moderné – obehové hospodárstvo s RecycleMe

Spoločnosti sa chcú sústrediť predovšetkým na jednu vec: vlastné kľúčové kompetencie, ktoré by mali viesť k ich hospodárskemu úspechu. RecycleMe ponúka komplexné poradenské služby a podporuje spoločnosti pri plnení ich povinností, aby sa tieto mohli plne koncentrovať na svoje podnikanie.

Náš tím medzinárodných odborníkov pozná všetky trendy a vývoj v tejto oblasti a podporuje spoločnosti v tom, aby sa vyhli prísnym sankciám a zabezpečili si rozhodujúce konkurenčné výhody. Spolu s našimi zákazníkmi tak významne prispievame k modernému a globálnemu obehovému hospodárstvu.

 

Národná stránka

Webinár: Nové nariadenie EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

v súvislosti s návrhom nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) očakávame dôležité zmeny, ktoré môžu vo vašej oblasti podnikania predstavovať určité výzvy. Zverejnený návrh nariadenia zahŕňa nové pravidlá pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľný a efektívny obeh zdrojov. Očakávame, že jednotlivé ustanovenia zasiahnu rôzne sektory hospodárstva, vrátane […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Získajte náskok pred konkurenciou – so spoločnosťou RecycleMe a Albertom

Albert pre vás komplexne a prehľadne sumarizuje najdôležitejšie témy uplynulých týždňov. Vznikajú nové požiadavky na označovanie obalov vo Francúzsku? Albert vám pošle aktuálne informácie. Sledujeme nový vývoj v oblasti udržateľného dizajnu obalov v EÚ? Dozviete sa to ako prví. Všetky informácie budete dostávať v pravidelných intervaloch priamo do vášho emailu. Ušetríte si zdĺhavé vyhľadávanie v […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Od 1. januára 2023 potrebujete v Rakúsku splnomocneného zástupcu

Vyvážate tovar do Rakúskej republiky? S účinnosťou od 1. januára 2023 sú spoločnosti, ktoré vyvážajú tovar do Rakúska a nemajú tam sídlo ani pobočku, povinné vymenovať oprávneného zástupcu na nakladanie s opadmi z obalov či jednorazových plastových výrobkov. Splnomocnený zástupca preberá za splnomocniteľa povinnosti vyplývajúce zo zákona o obaloch a zodpovedá za dodržiavanie rakúskych správnych […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Udržateľné obaly ako kľúč k efektívnemu využívaniu zdrojov životného prostredia

Spoločnosť Plukon posúva štandard recyklovateľnosti obalov svojou „Certify“ certifikáciou v spolupráci s TÜV SÜD/RecycleMe   „Pokiaľ ide o udržateľnosť a spoločensky zodpovedné podnikanie, riadime sa naším odhodlaním podporovať dobré životné podmienky ľudí a zvierat a chrániť ich budúcnosť. Dosiahli sme veľký pokrok, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat a ekologické výrobné postupy, a vo […]

Prečítajte si viac