Uverejnené dňa 9. januára 2023

Aktualizované dňa 9. februára 2023

Medzinárodné

Oro a RecycleMe – spolupráca pre lepšiu recyklovateľnosť

Čas čítania: 4 minúty, 26 sekúnd

Spoločnosť ORO-Produkte Marketing International GmbH ako jeden z popredných dodávateľov v oblasti hygieny, čistoty a čerstvosti vyvíja, vyrába a predáva výrobky pre známe medzinárodné obchodné a priemyselné spoločnosti. Vedenie spoločnosti vždy prikladá veľký význam udržateľnej výrobe a zodpovednému prístupu k našej planéte a prírodným zdrojom. To platí aj pre obaly výrobkov z portfólia ORO – pretože obaly, ktoré sa nedajú udržať v obehu, znečisťujú životné prostredie.

Aby sa spoločnosť ORO mohla aj naďalej plne sústrediť na svoje vlastné kľúčové kompetencie a želania svojich zákazníkov, spolieha sa na odborné znalosti poradenskej spoločnosti RecycleMe, ktorá optimalizuje obehovosť svojich výrobkov. Úspešná spolupráca dvoch spoločností, ktoré čelia ekologickým výzvam súčasnosti.

 

Výzva: Analýza a implementácia špecifikácií s ohľadom na vlastnú situáciu

Obehovému hospodárstvu a recyklovateľnosti výrobkov a obalov sa venuje čoraz väčšia pozornosť politickej a spoločenskej verejnosti. Rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV) je nástroj environmentálnej politiky, ktorého cieľom je, aby spoločnosti boli zodpovedné za svoje výrobky a obaly aj po ich výrobe. V rámci tejto zodpovednosti existujú napríklad špecifikácie materiálového zloženia obalov a používania recyklovaného materiálu alebo aj označovania obalov – tieto špecifikácie sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Spoločnosť ORO ako medzinárodne pôsobiaca spoločnosť berie túto zodpovednosť veľmi vážne. „Podľa nášho názoru je transformácia smerom k obehovému hospodárstvu kľúčovým faktorom pri dosahovaní cieľov v oblasti ochrany klímy,“ vysvetľuje Sabine Frommelt, vedúca oddelenia produktového manažmentu, marketingu a grafiky v spoločnosti ORO. „V dôsledku toho to vnímame nielen ako našu zodpovednosť, ale aj ako veľkú príležitosť, aby sme naše výrobky udržali v obehu čo najdlhšie. Veľmi vítame skutočnosť, že aj politika sa angažuje v tejto dôležitej otázke a poskytuje vhodný rámec.“

Spoločnosti, ktoré chcú plniť svoje povinnosti a čo najlepšie prispôsobiť svoju podnikovú stratégiu platným požiadavkám, však musia tieto povinnosti a požiadavky najprv poznať. Pre spoločnosť, ktorá pôsobí na rôznych trhoch s rôznymi podmienkami, je často veľkou výzvou udržať si prehľad a iniciovať správne opatrenia. „Našou odbornosťou je vývoj kreatívnych produktových riešení a následná podpora našich zákazníkov pri príslušnej implementácii,“ hovorí Sabine Frommelt. „Preto máme veľmi dobrý pocit z toho, že vzhľadom na naše záväzky v oblasti obehového hospodárstva a náš potenciál v oblasti cirkulácie máme na našej strane tím odborníkov so spoločnosťou RecycleMe, ktorý nám v tejto oblasti poskytuje najlepšiu možnú podporu.“

 

Obehové hospodárstvo ako hnacia sila – z ekologického aj ekonomického hľadiska

Barbara Krauss, manažérka pre obehové hospodárstvo v spoločnosti RecycleMe, je tiež presvedčená o spolupráci a teší ju, že spoločnosti ako ORO berú svoju ekologickú zodpovednosť vážne. „Prírodné zdroje sú čoraz vzácnejšie. Musíme predĺžiť životný cyklus cenných materiálov, aby sme mohli vyrábať udržateľnejšie.“ Spoločnosť RecycleMe sa touto zásadou zaoberá prostredníctvom svojich poradenských služieb. Obaly sa analyzujú, vyhodnocujú a optimalizujú s ohľadom na ich recyklovateľnosť; spoločnosti sa podporujú pri čo najlepšom prispôsobení svojho obchodného modelu medzinárodným trendom, špecifikáciám a vývoju. „Čo znamená Európska zelená dohoda pre moju spoločnosť? Ako môžem získať vysokokvalitný recyklát? Aké povinnosti pri označovaní svojich obalov musím dodržiavať? Na tieto otázky poznáme odpovede a poskytujeme ich našim zákazníkom individuálne a na mieru,“ vysvetľuje Krauss.

 

Spoločnosť ORO chce identifikovať trendy a včas konať

V prípade spoločnosti ORO sa uskutočnila celá séria spoločných rokovaní o trendoch s cieľom objasniť práve tieto otázky a vypracovať implementačné opatrenia a optimalizačný potenciál. Okrem toho bol vytvorený spoľahlivý „systém včasného varovania“ s nepretržitou monitorovacou službou, ktorá včas identifikuje a spracúva nový vývoj relevantný pre ORO. „Je to pre nás mimoriadne cenná služba, ktorá nám dáva potrebnú istotu konania v otázkach obehového hospodárstva a zároveň nám na druhej strane umožňuje informovať našich zákazníkov,“ teší sa spoločnosť Frommelt. „Spoločne s tímom RecycleMe chceme prispieť svojím dielom a postaviť sa do pozície, aby sme v budúcnosti boli ešte viac obehovo hospodárski. Pretože sme presvedčení, že sa to skôr ako neskôr stane požiadavkou trhu.“

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Nextrend uzatvára celý cyklus s RecycleMe

Spoločnosť Nextrend GmbH ako medzinárodný dodávateľ kúpeľňového zariadenia je subjektom, ktorého sa týka množstvo zákonných požiadaviek v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV). V záujme optimálneho zabezpečenia rozvoja distribúcie produktov Nextrend je nevyhnutné efektívne riadenie monitorovania a spracovania požiadaviek RZV. Spoločnosť má prostredníctvom RecycleMe a Reclay zabezpečenú komplexnú podporu v oblasti recyklácie, nakladania s odpadmi z obalov a […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Medzinárodné požiadavky na označovanie obalov

V mnohých krajinách platia prísne predpisy týkajúce sa usmernení o separovaní a likvidácii, ktoré musia byť jasne viditeľne umiestnené na obaloch príslušných výrobkov. Recyklačné symboly ako pomôcka pre spotrebiteľov Na rozdiel od rôznych voliteľných, nepovinných symbolov udržateľnosti sú špecifické recyklačné značky, ako napríklad logo Triman s informáciami o triedení vo Francúzsku alebo poznámka o zneškodnení […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Webinár: Nové nariadenie EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

v súvislosti s návrhom nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) očakávame dôležité zmeny, ktoré môžu vo vašej oblasti podnikania predstavovať určité výzvy. Zverejnený návrh nariadenia zahŕňa nové pravidlá pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľný a efektívny obeh zdrojov. Očakávame, že jednotlivé ustanovenia zasiahnu rôzne sektory hospodárstva, vrátane […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Získajte náskok pred konkurenciou – so spoločnosťou RecycleMe a Albertom

Albert pre vás komplexne a prehľadne sumarizuje najdôležitejšie témy uplynulých týždňov. Vznikajú nové požiadavky na označovanie obalov vo Francúzsku? Albert vám pošle aktuálne informácie. Sledujeme nový vývoj v oblasti udržateľného dizajnu obalov v EÚ? Dozviete sa to ako prví. Všetky informácie budete dostávať v pravidelných intervaloch priamo do vášho emailu. Ušetríte si zdĺhavé vyhľadávanie v […]

Prečítajte si viac