Uverejnené dňa 17. februára 2023

Aktualizované dňa 21. februára 2023

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Udržateľné obaly ako kľúč k efektívnemu využívaniu zdrojov životného prostredia

Čas čítania: 2 minúty, 43 sekúnd

Spoločnosť Plukon posúva štandard recyklovateľnosti obalov svojou „Certify“ certifikáciou v spolupráci s TÜV SÜD/RecycleMe

 

„Pokiaľ ide o udržateľnosť a spoločensky zodpovedné podnikanie, riadime sa naším odhodlaním podporovať dobré životné podmienky ľudí a zvierat a chrániť ich budúcnosť. Dosiahli sme veľký pokrok, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat a ekologické výrobné postupy, a vo všetkých ohľadoch dbáme na životné prostredie,“ zdôrazňuje Ulrike Rückerová, hovorkyňa spoločnosti Plukon Group v Nemecku, pričom zdôrazňuje vysokú hodnotu, ktorú spoločnosť prikladá udržateľnosti.

A to sa odráža aj v úspešnej spolupráci so spoločnosťou RecycleMe GmbH: obal „skladacia krabica s vložkou“ spoločnosti Plukon totiž dosiahol najvyšší stupeň hodnotenia „vynikajúca recyklovateľnosť“ v prísnom testovacom postupe „Certify“, ktorý sa ponúka v spolupráci s TÜV SÜD.

 

Inovatívna analýza zohľadňuje praktickú recyklovateľnosť 

 

Prostredníctvom spoločnej a predovšetkým nezávislej certifikácie spájajú kooperační partneri TÜV SÜD a RecycleMe metódy digitálnej analýzy so zavedenými audítorskými postupmi. Presné testovanie materiálov, zahrnutie všetkých relevantných noriem a štandardov a využitie digitálnej technológie umožňujú rozsiahlejšiu analýzu pre maximálnu spoľahlivosť a transparentnosť.

 

Certifikát o hodnotení je platný počas nasledujúcich troch rokov. Je však v záujme audítorov aj zákazníka, aby vždy dodržiavali aktuálne platné kritériá kvality. Tu sa skúma, či je hodnotenie recyklovateľnosti stále aktuálne (v prípade potreby je možné okamžite začať s optimalizáciou) a či medzičasom nedošlo k novým procesom (napr. v oblasti riadenia kvality), ktoré je potrebné zohľadniť v celkovom pohľade.

Opakovaním celého auditu po prvom roku sa odborníci spoločnosti RecycleMe spolu s TÜV SÜD snažia dosiahnuť vysokokvalitný štandard pre spoločnú službu „Certify“. Pozitívnym efektom pre zákazníkov spoločnosti Plukon je opätovné potvrdenie vynikajúceho stavu ich obalov. A ak by medzitým začali platiť nové minimálne normy recyklovateľnosti, je možné rýchlo konať a primerane optimalizovať.

 

„Každý, kto chce mať v budúcnosti na trhu výhodu pred konkurenciou, musí riešiť udržateľné aspekty obehového hospodárstva. Spotrebitelia budú nakupovať podľa týchto kritérií kvality najneskôr už od ďalšej generácie. A to bude jednoducho drahé, ak sa nebudú správať udržateľne,“ hovorí Sabrina Goebel, manažérka spoločnosti RecycleMe GmbH, presvedčená o dopyte po udržateľných obaloch. „V spoločnosti RecycleMe považujeme za svoju zodpovednosť, aby sme svojím konaním urobili svet lepším. A to zahŕňa aj vývoj obalov, ktoré sú krok za krokom recyklovateľnejšie a šetrnejšie k zdrojom. Veľmi nás teší, že obaly nášho zákazníka Plukon získali najvyššie hodnotenie a certifikát TÜV SÜD.“

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Nextrend uzatvára celý cyklus s RecycleMe

Spoločnosť Nextrend GmbH ako medzinárodný dodávateľ kúpeľňového zariadenia je subjektom, ktorého sa týka množstvo zákonných požiadaviek v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcu (RZV). V záujme optimálneho zabezpečenia rozvoja distribúcie produktov Nextrend je nevyhnutné efektívne riadenie monitorovania a spracovania požiadaviek RZV. Spoločnosť má prostredníctvom RecycleMe a Reclay zabezpečenú komplexnú podporu v oblasti recyklácie, nakladania s odpadmi z obalov a […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Prípadová štúdia

Medzinárodné požiadavky na označovanie obalov

V mnohých krajinách platia prísne predpisy týkajúce sa usmernení o separovaní a likvidácii, ktoré musia byť jasne viditeľne umiestnené na obaloch príslušných výrobkov. Recyklačné symboly ako pomôcka pre spotrebiteľov Na rozdiel od rôznych voliteľných, nepovinných symbolov udržateľnosti sú špecifické recyklačné značky, ako napríklad logo Triman s informáciami o triedení vo Francúzsku alebo poznámka o zneškodnení […]

Prečítajte si viac

Národná stránka

Webinár: Nové nariadenie EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR)

v súvislosti s návrhom nariadenia EÚ o obaloch a odpadoch z obalov (PPWR) očakávame dôležité zmeny, ktoré môžu vo vašej oblasti podnikania predstavovať určité výzvy. Zverejnený návrh nariadenia zahŕňa nové pravidlá pre výrobcov, predajcov a spotrebiteľov, ktoré majú za cieľ zabezpečiť udržateľný a efektívny obeh zdrojov. Očakávame, že jednotlivé ustanovenia zasiahnu rôzne sektory hospodárstva, vrátane […]

Prečítajte si viac

Medzinárodné

Získajte náskok pred konkurenciou – so spoločnosťou RecycleMe a Albertom

Albert pre vás komplexne a prehľadne sumarizuje najdôležitejšie témy uplynulých týždňov. Vznikajú nové požiadavky na označovanie obalov vo Francúzsku? Albert vám pošle aktuálne informácie. Sledujeme nový vývoj v oblasti udržateľného dizajnu obalov v EÚ? Dozviete sa to ako prví. Všetky informácie budete dostávať v pravidelných intervaloch priamo do vášho emailu. Ušetríte si zdĺhavé vyhľadávanie v […]

Prečítajte si viac